Trăng và đạo sĩ

Typography

Đêm! Lung linh nửa vầng trăng dát bạc/ Bình an đi giữa đất trời

Đêm!
Lung linh nửa vầng trăng dát bạc
Bình an đi giữa đất trời
Chàng đạo sĩ đa tình tâm rộng mở
Một mình thôi, sương khói đón trăng chơi
Trăng bẽn lẽn nép vào nơi phiến lá
Và mặt hồ có một ánh vàng rơi
Hồn không đóng, tha hồ trăng gió hiện
Vì xưa nay, trăng-đạo sĩ không hai.

Trúc Phương.
[Tập san Pháp Luân - số 8]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS