Công án lá xanh

Typography

Có khi tâm đá thốt lời/ Có khi hồn cỏ dạo chơi thung triền/

Có khi
tâm đá thốt lời
Có khi hồn cỏ
dạo chơi thung triền
Đâu là thơ,
đâu là thiền
Sương treo công án
một miền lá xanh.

Minh Đức - Triều Tâm Ảnh
[Tập san Pháp Luân - số 8]

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS