Vô đề

Typography

Từng cơn sóng nhấp nhô lời biển gọi/ Trùng khơi ơi! Em hỡi! đã về chưa

Từng cơn sóng nhấp nhô lời biển gọi
Trùng khơi ơi! Em hỡi! đã về chưa
Cho ta gởi chút mặn nồng ươm nắng
Gió cuốn lên hương tỏa vạn trùng mây.

Tuệ Châu
[Tập san Pháp Luân - số 4]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS