Tang bồng

Typography

Chiều đổ xuống đêm dài vươn bóng/ Một ngày qua xao xác tấm thân gầy

Chiều đổ xuống đêm dài vươn bóng
Một ngày qua xao xác tấm thân gầy
Ta ngồi đếm tuổi thơ ngây
Nghe đôi hàng lệ nối mây tang bồng.

Tường Thụy
[Tập san Pháp Luân - số 3, tr.]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS