Hương Đạo

Typography

Tôi về, nhặt nụ hoa tâm/ Nở trên ruộng phước bao lần em gieo/ Cõi nhân gian, sóng cuồng reo/ Thời gian… vết sẹo soi chiều tàn phai!...

 

Tôi về, nhặt nụ hoa tâm
Nở trên ruộng phước bao lần em gieo
Cõi nhân gian, sóng cuồng reo
Thời gian… vết sẹo soi chiều tàn phai!
Niềm tin chánh tín còn đây
Trăm năm một giấc mộng dài tham sân!
Bụt về, xoay cuộc trầm luân
Cho hoa Linh Thoại nở bừng sắc hương
Ngưỡng mong cây cỏ mười phương
Hướng về Linh Thứu soi đường Từ quang
Cuộc đời, lẽ đạo... sắp hàng
Cùng nhau tinh tấn phủ vàng non thiên
Ngàn, triệu năm mãi không quên
Loài hoa bất tử… hương thiền ngát bay
Tịnh tâm – an lạc…
là đây!
Đường về chánh pháp
Nơi này…
Đâu xa!

Diệu Nguyên – Dzạ Lữ Kiều
Tập san Pháp Luân - số 77, tr80, 2011]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS