Bước đi của thi sĩ

Typography

Ngoài ưa ghét là hồn thơ cảm hứng/ Nhưng chẳng rời với cái yêu thương/ Thương tất cả mà xa lìa tất cả/ Chỉ tùy duyên tùy cảm giữa đời thường

 

Đường của thơ là đầm đìa cát bụi
Vùi nắng mưa sấm chớp bão bùng
Và khơi mở dòng đời từ vô thủy
Cho người về trong mạch sống vô chung

Ngoài ưa ghét là hồn thơ cảm hứng
Nhưng chẳng rời với cái yêu thương
Thương tất cả mà xa lìa tất cả
Chỉ tùy duyên tùy cảm giữa đời thường

Như chuyến đò thơ qua bờ không bến
Trôi giữa dòng hoan lạc lẫn sầu ca
Là hơi thở của nhân sinh vũ trụ
Thấm nhuần sâu đến cỏ rác chan hòa

Cõi sáng tạo mở con đường thi sĩ
Bước đi từ muôn thuở tới muôn nơi
Nên mộng thực có thơ về nối kết
Gắn liền nhau cái toàn thể cuộc đời

Tâm Nhiên
Tập san Pháp Luân - số 76, tr30, 2011]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS