Làm giới tử

Typography

Sao ông cứ dọa rằng / Không làm là không ăn/ Tu chi nơi cuốc xẻng/ Ruộng rẫy khổ sư tăng!

 

Vác bao cát lai rai
Xây hồ trên núi lớn
Cõng sạn sỏi đau vai
Nực cười ông Bách Trượng!

Sao ông cứ dọa rằng
Không làm là không ăn
Tu chi nơi cuốc xẻng
Ruộng rẫy khổ sư tăng!
 
Gánh nước là thần thông
Ta nào kham nhẫn đặng
Chiều, uống bát nước trong
Trưa, cơm thừa canh cặn

Buổi sáng mươi vác củi
Buổi chiều sắn trăm hom
Khuya hai giờ thức dậy
Sức nào không ốm nhom

Thỉnh thoảng, thừa tàn thực
Hầu hòa thượng, ăn sau
Tự do làm, ngủ, học
Chẳng ai nói nửa câu

 
Buổi khuya, trộm hành thiền
Sợ ngài la, biết được
Hỷ và lạc lung tung
Giấu im như hạt thóc

Học chú Vàng bắt rắn
Rắn cuộn vào cánh tay
Sợ, quăng vào vực đá
Rắn chết chẳng ai hay!

Học chú Tàu Chợ Lớn
Tim không đập, luyện thiền
Lại còn tu nín thở
Hóa ra ngất xỉu liền
 
Nhớ con người siêu việt
Khổ hạnh, lá tầm ma
Còn đao Thần Quang nữa
Dọa chi được chí ta

Đời tam thập nhi lập
Quyết tâm ta ra đi
Cảm ơn đời giới tử
Cho ta lửa hữu vi!

Minh Đức Triều Tâm Ảnh
[Tập san Pháp Luân - số 72, tr46, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS