Lãng Tử Hành

Typography

Lên rừng núi cười mây trắng lượn/ Sương ngàn ơi ! Mới lạ tuyệt cùng/ Góc phố cao nguyên chiều lưu viễn/ Bên đồi hoa lá trổ bao dung

 

Vô tích sự kể từ bữa nọ
Phiêu bồng ca. Ta lêu lổng độc hành
Cùng trời cuối đất chân rực lửa
Mùa thơ bay chất ngất thiên thanh
 
Lên rừng núi cười mây trắng lượn
Sương ngàn ơi ! Mới lạ tuyệt cùng
Góc phố cao nguyên chiều lưu viễn
Bên đồi hoa lá trổ bao dung
 
Trùng khơi xuống bồng tênh trên cát
Hát lời chi sóng vỗ vô ngôn
Uống cạn đại dương nguồn tối thượng
Thương và yêu xuất cốt nhập hồn
 
Còn lãng đãng phong trần cuộc lữ
Đi là về cố quận Tâm Linh
Mười phương thế giới ngàn muôn chốn
Vẫn ở đây ngay giữa trái tim mình
 
Tâm Nhiên
[Tập san Pháp Luân - số 61, tr26, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS