Tập san Pháp Luân - số 8

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong số này:

#Tác giảTiêu đềTrang
1  TT. Thích Đức Thắng  Tứ đế (tt)  03
2  Trí Lộc  Cuộc đời và ánh đạo của Tôn giả Sàriputta (tt)  
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
29      
20      
21      
22      
23      
24      
25     (nhạc)  b3

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

“Sau đây là bốn phương thức được dành cho người giới tử khi mới bước chân vào đạo, đó là:

Tinh tấn tránh xa các pháp xấu xa: Trong trường hợp này người giới tử cố gắng trau giồi tâm trí chẳng cho nó khiêu gợi những tư tưởng hoặc hành động xấu xa tội lỗi khi chúng chưa phát sanh. Mỗi khi va chạm với sắc trần hay bất cứ vật gì người chẳng quan tâm đến và chú ý quán xét về các trạng thái đê tiện nhơ nhớp của sắc trần. Người suy nghĩ về những nghiệp báo tai hại nếu không kiểm soát được lục căn.

Tinh tấn lướt qua khỏi các điều thấp hèn đê tiện: Người giới tử cố gắng rèn luyện thân tâm để vượt qua khỏi các pháp xấu xa tội lỗi đã phát sanh, đem hết nghị lực điều ngự tư tưởng và ráng hủy diệt chúng không cho tái diễn.

Tinh tấn làm cho phát triển các pháp lành: Người giới tử hướng thiện chí của mình về các việc lành chưa phát sanh làm cho bảy nguyên tố Giác ngộ được tiến triển thêm, có tâm vui thích nơi thanh vắng, cố dập tắt phiền não để đi lần tới giải thoát.

Tinh tấn để bảo tồn những phép cao thượng: Người giới tử luôn luôn chú tâm về những điều tốt tươi cao thượng đã phát sanh rồi, không để cho tư duy cao đẹp đó tiêu tan, mà ráng làm cho nó phát triển đến mức độ toàn hảo, tâm trí luôn luôn sáng suốt chiến đấu.”

Kinh Trung Bộ