Sợi chỉ - Chớp bể mưa nguồn

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chỉ còn sọi bạc tơ giăng/ Nửa lay gió bấc, nửa khoan nhặt tình./

 

Sợi Chỉ

Chỉ tình kết nợ xe duyên
Chỉ đời trăng trở khắp miền tử sinh
Chỉ khâu vạt áo ngày xanh
Ủ hương hoa bưởi mẹ dành tóc thơ
Chỉ thêu sắc bướm ước mơ
Lượn câu lục bát cánh cò đa đoan.

Chỉ còn sọi bạc tơ giăng
Nửa lay gió bấc, nửa khoan nhặt tình.


Chớp bể mưa nguồn

Chớp rẻ đường mây nghiêng số phận
Bể giăng lưới gió ngợp trùng dương
Mưa bay nghìn cõi hồn ru mộng
Nguồn bạc đầu sông nhớ núi thương.

Liên Thao
[Tập san Pháp Luân - số 18, tr.58, 2005]