Áo lam vào Hạ

Typography

Kính tặng Anh chị Huynh trưởng GĐPT Gia Lai


Đẹp quá, em tôi mặc áo Lam
Thanh cao, hiền dịu với thời gian,
Em về dự hội mùa sen nở
Dưới ánh trăng rằm toả khói lam.

Em bước nhẹ nhàng ngược gió lay
Mắt nhìn thăm thẳm hướng trời Tây,
Chuông chiều thong thả vừa ngưng đọng
Tiếng niệm Di Đà vượt quá mây.

Em là chủng tử của Như Lai
Màu áo hương Lam trước Phật đài,
“Duy nguyện” đưa hồn qua bến giác
Thoát vòng tục luỵ cõi trần ai.

Hoàng Nam
[Tập san Pháp Luân - số 15, tr.80, 2005]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS