Đi tìm con sóng

Typography

Nửa mùa trăng du thủ/ Nửa đời em ruổi rong/

Nửa mùa trăng du thủ
Nửa đời em ruổi rong
Tàn đông chưa giũ mộng
Xuân đến rộn tơ lòng.
 
Em nửa đời là sóng
Rào rạt giữa trùng khơi
Ta nửa đời là biển
Đêm trăng huyền ghé chơi.
 
Dẫu ngàn năm sóng vỗ
Xô dạt bến bờ tôi
Mênh mông lòng biển rộng
Trăng vẫn là trăng thôi.

Mặc Không Tử.
[Tập san Pháp Luân - số 12, tr.60, 2005]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS