Biển xanh

Typography

Bao la quá tìm đâu bờ bến hẹn/ Biển xanh đầy đôi mắt ngọc trong veo/

Bao la quá tìm đâu bờ bến hẹn
Biển xanh đầy đôi mắt ngọc trong veo
Giữa ngàn năm nghe thoáng mộng bay vèo
Trong tích tắc chợt thấy mình hiện hữu.

Ai ngồi lắng nghe hồn xuân vĩnh cửu
Nghe tình yêu vô lượng dậy non sông
Giữa trần gian hội tụ vạn ánh hồng
Nghe trong ấy vô biên niềm cát bụi.

Từ vạn đại ai về không tên tuổi
Bước thênh thang giữa ngàn vạn tinh cầu
Giọt lệ hồng rơi cạn những bể dâu
Giữa hiền thiện ta cúi đầu sụp lạy.

 Đôi mắt sáng sóng trầm luân bỗng cháy
Triệu mầm xanh tình vô tận nguyên trinh
Ai hồn nhiên ai nhìn lại chính mình
Chợt hiện hữu giữa vô cùng hội ngộ.

Huỳnh Khải Nguyên
[Tập san Pháp Luân - số 11, tr.74, 2005]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS