Núi và biển

Typography

Núi đứng lặng giữa phong ba bão táp/ Biển chẳng yên… con sóng biển rì rào

Núi đứng lặng giữa phong ba bão táp
Biển chẳng yên… con sóng biển rì rào
Đêm trở giấc trên cành lá lao xao
Thuyền vẫn mãi lênh đênh ngoài bến mộng.

Đêm chở trăng về gầy thêm nhựa sống
Hương cay nồng cây cỏ nhạt nhòa sương
Lòng biển rộng ngàn năm ươm trăng mộng
Núi - Biển chia bờ cây bến sầu vương.    

Núi đứng lặng - Biển chẳng yên… sóng vỗ
Để muôn đời chia sẻ một niềm riêng.

Mặc Không Tử
[Tập san Pháp Luân - số 7]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS