Hương sen

Typography

Hoa sen có tự ngàn xưa/ Mà hương còn mãi vỗ bờ trần gian...

Hoa sen có tự ngàn xưa
Mà hương còn mãi vỗ bờ trần gian
Hai ngàn năm lẻ sang trang
Ngược chiều gió thổi hương càng thơm hơn.

Hương Văn.
[Tập san Pháp Luân - số 6]

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS