Hành trình

Typography

Vẫn tiếp tục cuộc hành trình bất tận/ Và giã từ-Phải giã từ em thôi...

Vẫn tiếp tục cuộc hành trình bất tận
Và giã từ-Phải giã từ em thôi
Trả về em đôi mắt mộng xa xôi:
Em thấy sóng cứ bảo là biển thẳm.
 
Trả về em chiếc môi xinh ươm mộng
Chỉ nói lời không thực-Rất đong đưa!
Trả về em đôi tai nghe mà không lắng:
Những tung hô-khen tặng với xô bồ!
 
Và còn nữa-đôi tay em-Ta trả lại
Chỉ muôn đời tìm xúc chạm nhung êm
Ta bây giờ trở nên người hỗn độn
Một lần đi không nhập cuộc bao giờ.
 
Em đừng nói hôm qua hay mai mốt
Chẳng có thời gian thì em chớ phân chia
Chỉ tại chúng ta đang trên xe quay tít
Và chính ta tự quay tít như xe.
 
Dừng cuộc lữ là khi xe dừng bánh
Và tự ta cùng dừng lại như xe
Vượt ra khỏi thì an bình có mặt
Ta đang là cùng vũ trụ hòa ca.

Quang Tuệ
[Tập san Pháp Luân - số 5]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS