Về phía

Typography

Tôi đi về phía mỹ miều / Hồn nhiên chấp cánh dập dìu ước mơ / Quê nhà đẹp tựa bài thơ / Bờ tre bụi chuối, đẹp tờ ca dao.

 

Tôi đi về phía cuộc đời
Tuổi thơ lóng lánh mặt trời mặt trăng
Bước chân dung dẻ dung dăng
Có cha có mẹ đỡ nâng sớm chiều.
 
Tôi đi về phía mỹ miều
Hồn nhiên chấp cánh dập dìu ước mơ
Quê nhà đẹp tựa bài thơ
Bờ tre bụi chuối, đẹp tờ ca dao.
 
Tôi đi về phía ngọt ngào
Lời ru mẹ hát dạt dào triều âm
Nên không cát lỡ bụi lầm
Bao nhiêu nước chảy mà chân đâu mòn.
 
Tôi đi ngàn dặm nước non
Chuông chùa ngân ngợi vuông tròn diệu âm
Trăng soi vành vạnh chữ tâm
Quê hương ta đó ơi trầm ơi hương.
 
Tôi đi về phía thiên lương
Trái tim dào dạt yêu thương cuộc đời
Tâm hồn hóa biển khơi vơi
Vòng tay ôm cả đất trời bao la.
 
Mới hay chân tánh nguy nga
Từ vô thủy vốn đượm đà khói sương
Lung linh ánh diệu quang hường
Chân như diệu hữu mười phương đất trời.

Hạnh Phương
[Tập san Pháp Luân - số 65, tr96, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS