Lời Mẹ ru

Typography

Đục trong đời có đôi dòng,thanh hương của mẹtừ lòng đất ra.


Mẹ yêu
vượt mấy thiên hà;
Mẹ yêu vượt cả
hằng sa mạch nguồn.

Mẹ yêu
thấm mát càn khôn;
mát đời con giữa
sóng cồn bể dâu.

Mẹ yêu
bắc một nhịp cầu;
đưa con vượt thoát
nỗi sầu thế gian.

Mẹ ru
Tình ngập nắng vàng,
Mẹ ru tình ngập
ba ngàn đại thiên.

À ơi,
tình sạch ưu phiền,
bình yên từ cõi
chân nguyên hiện về,…

Tuệ Nguyên
[Tập san Pháp Luân - số 53, tr.21, 2008]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS