Điếu văn tưởng niệm Cố HT. Thích Đỗng Minh

Typography

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thế Việt Nam Phật Giáo Trung Phần Phật Học Viện Hải Đức Giám Học, Cao Đẳng Phật Học Viện Viện Phó húy thượng Thị hạ Khai tự Huệ Hạnh hiệu Đỗng Minh Hòa Thượng Tôn Sư


Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng Tôn sư.
Chúng con cựu Tăng-Ni Phật học viện Trung Phần Hải Đức Nha Trang, Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang thành kính khấu đầu đảnh lễ giác linh Thầy và xin dâng lên Thầy đôi dòng tưởng niệm.
Kính bạch Giác linh Thầy.
Tuổi bảy mươi chín, Thầy thong dong bước qua biển nghiệp.
Tình mấy chục năm, chúng con còn ứa lệ sầu vương.
Nhớ Giác linh xưa:
Gậy chống lưng đồi Trại Thuỷ, chấn Viện, chỉnh Tăng, một thuở lược thao, long tượng hùng tâm thi chí cả.
Thân còng giữa hãng vị Trai, tô Tài, bồi Đức, nhất thời ngang dọc, chân Tăng dũng khí mở đại tâm.
Với thế hệ Tăng - Ni sinh chúng con thuở đó thì:
Thầy là Thầy dạy dỗ
Thầy là cha dưỡng nuôi
Thầy là anh dẫn dắt
Thầy là tướng chỉ huy
Thầy là đèn soi sáng
Thầy là bóng cây che
Thầy là anh tài số một
Thầy là long tượng không hai:
Bóng dáng uy nghi ngời thân giáo
Nghiêm trì giới luật sáng ngương soi
Nuôi Tăng dạy chúng hành nguyện lớn
Sản xuất kinh tài hiện chí cao.
Thầy không chạy theo trào lưu nâng cao học vị
Thầy chỉ học lấy bằng bào chế hóa chất bậc trung
Đảm nhận giám đốc hãng vị trai là Bồ-đề.
Sản xuất nuôi chúng Tăng tu học
Chuốt lấy phần thua thiệt, bắt cầu cho đàn hậu tấn vươn lên
Hứng chịu bao hiểm nguy, lót đường cho lớp người sau tiến bước
Đường bình minh mưa dầm, nắng dãi, dốc đá ghập ghềnh,
đâu ngăn được bước đi điều chúng, thúc liễm công phu
Hãng nước chấm hóa chất hơi xông, mái tôn nóng bức,
khó sờn lòng sản xuất nuôi Tăng, tương lai gầy dựng
Thương trường lắm thủ đoạn, cạnh tranh nghiệt ngã,
Thầy khéo léo vượt qua.
Giáo hội nhiều Phật sự, thử thách cam go, Thầy vững vàng bước tới.
Trên tiếp cận chư Tôn giáo phẩm cấp cao, noi theo chí cả
Dưới thân gần bốn chúng Tăng-Ni non trẻ, cặn kẽ chỉ bày
Nung đúc chí hướng học tu, với lời giảng dạy tha thiết
Câu văn phát tâm Bồ-đề, trải bày tim óc, khôn ngăn dòng lệ cảm thương
Phát huy tinh thần trì giới, với giọng trùng tuyên chí thành
Luật tạng tỳ kheo Bồ tát, giới đức nêu cao, khó nén nỗi tâm cơ xúc động.
Chí nguyện Thầy bao la lồng lộng
Bước chân Thầy chấn động viện Tăng
Công đức Thầy bàn bạc núi sông
Lời nói Thầy nhiếp thâu bốn chúng.
Một bậc chân Tăng mẫu mực, đạo lực cao dày,
Thế mà khi vận nước đổi thay, trở thành người có tội,
Tội bất thành văn “Tội nuôi Tăng, dạy chúng”!
Thầy bị sa vào vòng lao lý, chịu bao nỗi oan khiên
Âu cũng là do nhân tâm thấp kém, thế sự đảo điên
Ma đạo hoành hành, bày ra lắm trò trái thượng nghịch lý
Cốt là làm cho Thầy nhụt đi ý chí, làm cho Thầy thối thất đại tâm
Nhưng tâm Bồ-đề Thầy vẫn sáng trong,
Hạnh bồ tát vẫn không hề suy suyển.
Ra tù rồi Thầy vần tiếp tục, đốc thúc việc sản xuất nuôi Tăng,
Cải tiến nhiều mặt hàng thị trường thích hợp.
Ngành công nghiệp phải cử người đến học,
Chuyên viên kinh tế phải ngã nón cúi chào.

***

Về sau, lạp trưởng niên cao, Thầy đóng cửa chuyên sâu Luật tạng
Nghiên tầm phiên dịch,
giảng dạy cho khắp giới Tăng-Ni những điều cốt lõi.
Tiếp theo, chứng nghĩa Tạng kinh, sửa lại chỗ sai, bổ sung chỗ thiếu,
ròng rã xấp xỉ mười năm, đúng giờ đúng giấc không bỏ bửa nào, cho đến lúc việc phiên dịch Tạng Kinh hoàn tất.
Thầy lại đứng ra thành lập Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam. Công việc đang tiến hành được ba năm thì Thầy ngọa bệnh.
Kính bạch giác linh Thầy!
Trong dòng sống luân chuyển vô tận, Việt Nam mình chỉ là trạm dừng chân.
Cùng có duyên với cõi hồng trần, Thầy đến trước, bây giờ Thầy đi trước.
Chúng con hiện sắp hàng sau trước, theo gót Thầy sẽ lần lượt ra đi.
Ước mong trong kiếp lai sanh, gặp lại Thầy trong một y, chánh trang nghiêm hơn nữa.
Và sẽ được Thầy dìu dắt chỉ bày như kiếp sống hiện nay.

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhị Thế, Việt Nam Phật Giáo Trung Phần Phật Học Viện Hải Đức Giám Học, Cao Đẳng Phật Học Viện, Viện Phó húy thượng Thị hạ Khai Đại Lão Hòa Thượng Chứng Giám.

HT. Thích Phước Sơn đọc đêm 14.05. Ất dậu
[Tập san Pháp Luân - số 16, tr.64, 2005]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS