Nhớ Mẹ

Typography

Những đêm dài heo hút giữa lòng con/ Đôi mắt Mẹ hiện về sâu thăm thẳm/Chừ tuổi hạc gầy hao theo tuế nguyệt/ Sương đêm rơi trong cõi nhớ chập chùng.

Những đêm dài heo hút giữa lòng con
Đôi mắt Mẹ hiện về sâu thăm thẳm
Chừ tuổi hạc gầy hao theo tuế nguyệt
Sương đêm rơi trong cõi nhớ chập chùng.

Mặc Không Tử
[Tập san Pháp Luân - số 81, tr47, 2011]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS