Dẫn vào Lịch sử Phật giáo

Typography

Loạt bài Dẫn vào Lịch sử Phật giáo này được trích dịch nhằm giới thiệu một chương trình “nhập môn Phật giáo học” dành cho giới trẻ, thuộc đại học Tokyo, được các nhà nghiên cứu trẻ chấp bút một cách ngắn gọn, và bao quát.

Lời đầu

Loạt bài Dẫn vào Lịch sử Phật giáo này được trích dịch nhằm giới thiệu một chương trình “Nhập môn Phật giáo học” dành cho giới trẻ, thuộc đại học Tokyo, được các nhà nghiên cứu trẻ chấp bút một cách ngắn gọn, và bao quát. (cf.http://todaibussei.or.jp/izanai/izanai_index.html).

Tài liệu y cứ để chấp bút cho nhóm bài này hầu hết là những điều đã được học giới Phật giáo quán thông, được thừa nhận rộng rãi, và là những tri thức phổ quát vốn đã được sử dụng để giảng dạy ở đại học. Phần tài liệu và tên người chấp bút bài đó sẽ có ở cuối bài.

Hiểu đúng về lịch sử Phật giáo là nền tảng cơ bản để hiểu biết đúng về đạo Phật. Hy vọng, “Dẫn vào lịch sử Phật giáo” này có thể trở thành chút hữu ích cho những ai cần tìm hiểu.

Kính ghi
Thanh Trì

§1. Phật giáo là gì?

§2. Đức Thích Ca Mâu Ni và các tư tưởng gia đương thời

§3. Phật giáo và Jaina giáo 

§4. Lược sử Phật giáo Ấn Độ (1)

§5. Lược sử Phật giáo Ấn Độ (2)

§6. Phật giáo Nam truyền

§7. Phật giáo Bắc truyền – Đông Á

§8. Phật giáo Bắc truyền – Tibet

§9. Phật giáo Việt Nam

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Để xem bài mới đăng trên Pháp Luân, quý vị và các bạn hãy ghi Tên, Email vào các ô dưới đây rồi nhắp vào Subscribe đặt nhận. BBT sẽ sớm gửi thông báo.