Niềm tin không trở lại

Typography

Nửa câu nói không làm người tin tưởng/ Nửa nụ cười đủ làm khách tương tư...

Nửa câu nói không làm người tin tưởng.
Nửa nụ cười đủ làm khách tương tư.
Nửa bóng đêm đủ mơ ước hẹn thề.
Niềm tin Phật không bao giờ một nửa.

Đồng Liên.
[Tập san Pháp Luân - số 1, tr.87]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS