Ảnh Hóa

Typography

em từ cát vỡ chân người
từ cơn gió gọi, từ lời ước ao
em từ hạt nắng trên cao
trở về dệt mộng tình trao cho đời. 

chung thân thoáng mộng rã rời
hư không đón bước buông lơi lá vàng
ai hay một độ thu tàn
ai hay đông chớm, xuân tràn ý thơ. 

em từ thuở ấy ban sơ
tình tôi chưa hết ngẩn ngơ lạc loài
tôi yêu, yêu hết ngày dài
tháng năm chưa để tàn phai tấc lòng.

yêu em hờ khép nụ hồng
quỳnh đêm lay dậy  giấc nồng  thiên thu
tình em trăng khép cõi như
một đời ảnh hóa, mộng chừ khói tan.

[Tập San Pháp Luân.30.Tr,42.2006]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS