Giọt nước cành dương

Typography

“Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên”


Nước cành dương của mẹ hiền,
Dập tan lửa tục ba miền trầm luân.
Rạng ngời danh đức Quán Âm,
Trước sau giữ mối từ tâm cứu đời.
Tận miền bể cả trùng khơi,
Lan xa khắp nẻo đất trời mênh mông.
Mẹ luôn luôn mở rộng lòng,
Dang tay cứu độ hằng mong giúp người.
Phép mầu linh diệu tuyệt vời,
Cho nhân gian mãi sáng ngời đức tin.

Tôn Nữ Hỷ Khương
(Nhân ngày vía đức Quán Thế Âm, 19-2  Bính Tuất)

[Tập san Pháp Luân - số 24, tr.18, 2006]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS