Trà xanh

Typography

Đưa tay nâng một chén trà/ Lòng như nắng mới chan hòa vườn sương/ Mái chùa in bóng quê hương/ Chén trà dừng bước mười phương ta về.

 

1.
 Dừng bước nhìn mây bốn phía trời
Tiếng chim nào vừa đậu xuống lòng tôi
Ngùi trong lửa bếp tan trong nắng
Chén trà xanh uống ngụm mơ tan.

2.
Đưa tay nâng một chén trà
Lòng như nắng mới chan hòa vườn sương
Mái chùa in bóng quê hương
Chén trà dừng bước mười phương ta về.

Nhật Uyển
[Tập san Pháp Luân - số 78, tr29, 2011]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS