Cảm đề Ngày Phật đản

Typography

Nhìn xuống nhân gian thiếu Đạo Sư/ Từ cung Đẩu Suất Phật tự cư

Nhìn xuống nhân gian thiếu Đạo Sư
Từ cung Đẩu Suất Phật tự cư
Nhập thai Hoàng hậu Ma Gia thánh
Xuất thế Tỳ Ni Phật đại từ
Cõi đất cảm hoài rung sáu cách
Vua trời hoan hỷ tấu thiên thư
Từ đây Ánh Đạo Vàng vi diệu
Trực chỉ môn đồ tánh Nhất Như.

Nhật Hạnh.
[Tập san Pháp Luân - số 2, tr.74]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Để xem bài mới đăng trên Pháp Luân, quý vị và các bạn hãy ghi Tên, Email vào các ô dưới đây rồi nhắp vào Subscribe đặt nhận. BBT sẽ sớm gửi thông báo.