×

lỗi

RuntimeException: Error decoding JSON data: Control character error, possibly incorrectly encoded in /home/phapluan/public_html/libraries/vendor/joomla/registry/src/Format/Json.php:78 Stack trace: #0 /home/phapluan/public_html/libraries/vendor/joomla/registry/src/Registry.php(374): Joomla\Registry\Format\Json->stringToObject('{"show_title":"...', Array) #1 /home/phapluan/public_html/libraries/vendor/joomla/registry/src/Registry.php(76): Joomla\Registry\Registry->loadString('{"show_title":"...') #2 /home/phapluan/public_html/components/com_content/models/article.php(165): Joomla\Registry\Registry->__construct('{"show_title":"...') #3 /home/phapluan/public_html/plugins/system/t3/includes/joomla4/HtmlView.php(423): ContentModelArticle->getItem() #4 /home/phapluan/public_html/components/com_content/views/article/view.html.php(42): Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->get('Item') #5 /home/phapluan/public_html/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php(664): ContentViewArticle->display() #6 /home/phapluan/public_html/components/com_content/controller.php(118): Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display(true, Array) #7 /home/phapluan/public_html/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php(702): ContentController->display() #8 /home/phapluan/public_html/components/com_content/content.php(43): Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute('') #9 /home/phapluan/public_html/libraries/src/Component/ComponentHelper.php(402): require_once('/home/phapluan/...') #10 /home/phapluan/public_html/libraries/src/Component/ComponentHelper.php(377): Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent('/home/phapluan/...') #11 /home/phapluan/public_html/libraries/src/Application/SiteApplication.php(194): Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent('com_content') #12 /home/phapluan/public_html/libraries/src/Application/SiteApplication.php(233): Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() #13 /home/phapluan/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php(225): Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() #14 /home/phapluan/public_html/index.php(49): Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() #15 {main}

Để xem bài mới đăng trên Pháp Luân, quý vị và các bạn hãy ghi Tên, Email vào các ô dưới đây rồi nhắp vào Subscribe đặt nhận. BBT sẽ sớm gửi thông báo.