Cảm tác

Typography

Kính dâng Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh - nhân đọc tập thơ Chữ cháy bờ lau.

 

Sư về
“Chữ cháy bờ lau”
Hồng trần rảo gót
non cao tự tình
Sớm lên
chim núi tụng kinh
Đêm về
an tĩnh
một vầng trăng treo
Thảo lư
mây quyến lưng đèo
Khói sương
nhuộm áo Tỳ kheo
nhiệm mầu!
Lời thơ
đọng giữa xưa sau
Hương Thiền phảng phất
bạc mầu trần lao.

Mặc Không Tử
[Tập san Pháp Luân - số 15, tr.64, 2005]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS