Trăng

Typography

Một hôm trăng bước lên chùa/ Nghe chuông tỉnh mộng những mùa theo mây/ Trăng tròn thả tóc từ đây/ Cùng ta sông nước đêm ngày chảy trôi.

 

1. 

Một hôm trăng bước lên chùa
Nghe chuông tỉnh mộng những mùa theo mây
Trăng tròn thả tóc từ đây
Cùng ta sông nước đêm ngày chảy trôi.

2. 

Ta về trăng cũng về theo
Đòng nghiêng nước chảy bước chèo chống qua
Hiên người sương đọng môi hoa
Bàn chân khuya chạm bao la nụ cười.

[Tập san Pháp Luân - số 39, tr.56, 2006]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS