Bụt muôn đời hiện hữu

Typography

Sáng nay hoa Vô ưu bừng nở/ Trời thênh thang gió trải nhẹ an lành/ Vườn Lâm - tỳ - ni vị Bồ-tát đản sanh/ Bốn phương cõi thấm nhuần mưa an lạc

 

Sáng nay hoa Vô ưu bừng nở
Trời thênh thang gió trải nhẹ an lành
Vườn Lâm - tỳ - ni vị Bồ-tát đản sanh
Bốn phương cõi thấm nhuần mưa an lạc
Không cản nỗi - hỡi cung son lầu gác!
Đời khổ đau người ngộ lý tử sinh
A - nô - ma ngựa Kiền trắc băng mình
Lòng đã quyết người đi tìm đạo cả
Sáu năm khổ hạnh bao gian lao vất vả
Dưới cội Bồ-đề tuệ quán rõ duyên sinh
Phá ngục vô minh chặt đứt xích Nghiệp – Hành
Vầng sao Mai từ trời đông tỏ rạng
Nơi vườn Nai Người xiển dương chánh pháp
Bốn mươi chín năm Chân như hóa dặm trường
Lòng từ bi Bụt trải rộng muôn phương
Đạo tỉnh thức đưa người về chánh niệm
Hương thơm bay trên mọi miền đất Ấn
Từ thị thành cho đến những thôn làng
Chiếc áo vàng và những bước bình an
Như đi dọc suốt chiều dài lịch sử
Tám mươi năm đạo tròn đầy viên mãn
Rừng Sa-la Người trở lại pháp thân
Để ngàn sau trên vạn nẻo đường trần
Con vẫn thấy Bụt muôn đời hiện hữu
Ôi sáng nay mây trắng về núi Thứu
Gió vi vu thuyết Diệu pháp hoa kinh
Con lắng nghe tâm trú giữa yên bình
Chơn tâm hiện Bụt mỉm cười như thị
Và con thấy Bụt là hoa là lá
Là ánh trăng ngời sáng giữa trên dài
Là ánh dương tuyệt hảo mỗi sớm mai
Bụt hiển hiện như chưa từng sinh diệt.

Trúc Phương
[Tập san Pháp Luân - số 26, tr.10, 2006]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS