Niệm Phật

Typography

Đưa nhau qua phiền muộn/ Hoan hỷ một câu chào/

Đưa nhau qua phiền muộn
Hoan hỷ một câu chào
Chấp tay lòng thanh tịnh
Con kính niệm nam mô.

Vẩn đục đời bi thương
Người đưa nhau đoạn trường
Danh hiệu Ngài tỏa sáng
Như mùa sen ngát hương.

Trăm năm một kiếp người
Hờ hững ai dễ trôi
Quên nẻo về chốn cũ
Khi thấy mình chơi vơi.

Chấp tay con kính nguyện
Tha lực Ngài độ trì
Cho những kẻ lầm mê
Cũng thành người giải thoát.

Nam mô con chí thành
Nam mô câu an lành
Xin muôn đời vẫn nhớ
Trọn đời con quy y.

Vĩnh Thi
[Tập san Pháp Luân - số 9]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS