Noài hoa

Typography

Đồi xưa về nhớ chim trời/ Cây buồn nghiêng đón giọt thời gian tan/ Phải chăng ở giữa điêu tàn/ Em lồng lộng bóng huy hoàng cảo thơm.

 

Đồi xưa về nhớ hoa hồng
Người đi in bóng trăng rằm dưới khe
Áo ai phơi đỏ trưa hè
Tôi tìm tôi giữa mây che dáng người.

Đồi xưa về nhớ chim trời
Cây buồn nghiêng đón giọt thời gian tan
Phải chăng ở giữa điêu tàn
Em lồng lộng bóng huy hoàng cảo thơm.

Đồi xưa về nhớ trăng tròn
Trong thiên cổ lụy ngữ ngôn tao phùng
Bỗng đâu nghe tiếng gọi mừng
Ai ngờ là cõi Kinh lòng – công phu.

Tâm ơi! Nếu đã là sầu
Thì xin gieo hạt bi mầu – cho hoa
Tâm ơi! Nếu phủ bụi nhòa
Thì xin ghé lại Ta-bà cùng tôi.

Pháp Hiền
[Tập san Pháp Luân - số 55, tr.56, 2008]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS