Khép - Tĩnh vật

Typography

KHÉP
(Tặng MKT)

Người về nhẹ khép cửa sài
Quanh co lối gió trăng cài ngậm sương
Níu mây hỏi chuyện vô thường
“Ngu ngơ con chữ” mười phương thơ về.


TĨNH VẬT

Đêm lắng mình tĩnh vật
Hương trà thơm trên môi
Hớp tinh anh trời đất
Nở đóa quỳnh tinh khôi.

Nguyên Phương
[Tập san Pháp Luân - số 52, tr.69, 2008]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS