Mộng

Typography

Ta làm kẻ hành khất đi qua miền khổ lụy/ chỉ xin trần gian lưng chén cơm ăn

 Đêm qua
mộng
bướm vàng hóa kiếp
Cõi trầm hương
một thuở
phiêu bồng
Tình
nhân thế
tự hồng hoang
gánh nặng
Hỏi
trăm năm
em có buồn không?

Mặc Không Tử
[Tập san Pháp Luân - số 51, tr.46, 2007]