Sát na lục bát

Typography

Thời gian đứng cạnh bụi tre/ Nghe con chim nhỏ hót hè sang đông/ Sát-na sinh tử bềnh bồng/ Vớt ra thấy một nụ hồng đầy gai.

 

Thời gian đứng cạnh bụi tre
Nghe con chim nhỏ hót hè sang đông
Sát-na sinh tử bềnh bồng
Vớt ra thấy một nụ hồng đầy gai.

Thời gian đếm một thành hai
Níu tầng mây mỏng chép bài kinh không
Sát-na sinh tử trăng lồng
Hư vô mỏi mắt đèn chong đêm mờ.

Thời gian ngồi giữa câu thơ
Chữ chìm, chữ hiện một bờ cỏ lau
Sát-na sinh tử dãi dầu
Con thuyền Bát nhã đi lâu cũng về.

Thời gian xao xác bốn bề
Kinh qua sử lịch còn mê dặm ngàn
Sát-na sinh tử cuối hàng
Tuệ thiền xoá hết lang thang nhị trùng.

Am Mây Tía, 10.2005
[Tập san Pháp Luân - số 25, tr.9, 2006]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS