Điện ảnh hóa Tam tạng kinh điển tại Thái Lan

Typography

Kế hoạch Điện ảnh hóa Tam tạng kinh điển Phật giáo tại Thái Lan

 

Thái Lan vừa mới công bố kế hoạch Điện ảnh hóa Tam tạng kinh điển Phật giáo để kỷ niệm sáu mươi năm ngày đức vua của quốc gia này lên ngôi. Bộ phim sẽ sớm bắt đầu và hoàn thành trong vòng bốn năm, với chiều dài khoảng 250 tập, kinh phí dự kiến là 97 triệu Baht do Công ty TNHH Trai Rattanta-một công ty sản xuất phim, đầu tư và thực hiện.

Với sự hậu thuẫn của Hội đồng Tăng già tối cao, trường đại học Mahakut khởi công đi tìm tất cả các danh lam trong nước để chọn cảnh dựng phim. Nội dung bộ phim sẽ hoàn toàn dựa vào Tam tạng Giáo điển thuộc hệ ngôn ngữ Pàli. Khoảng 1250 vị Tăng sĩ sẽ được tuyển chọn để đảm nhiệm công việc phiên dịch từ tiếng Pàli cổ sang tiếng Thái.

Trường đại học Phật giáo sẽ lập ra hội đồng giám định để bảo đảm bộ phim nói về Pháp tạng được dàn dựng một cách phù hợp và chính xác. Các diễn viên cũng được tuyển chọn một cách cẩn thận. Bên cạnh đó, Hội đồng Tăng già tối cao sẽ lập ra hai danh sách gồm các Tăng sĩ và cư sĩ để hợp tác với nhà đầu tư làm việc cho dự án này.

Các chức sắc tôn giáo nhận xét: “Đưa pháp tạng Phật giáo vào điện ảnh là việc chưa từng làm từ trước đến nay, đây là điều rất thú vị và ấn tượng trong việc truyền trì Phật pháp.”

Khải Tuệ
(Lược dịch từ Internet)
[Tập san Pháp Luân - số 24, tr.96, 2006]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS