Khánh thành Trung tâm Phật học Thế giới Pháp Cổ Sơn

Typography

Pháp Cổ Sơn làm lễ khánh thành Trung tâm Phật học Thế giới.


Đài Bắc, Đài Loan – Sau 16 năm ròng vận động tài chánh và xây dựng, nay Trung tâm Phật học Thế giới Pháp Cổ Sơn (PCS) tại Đài Bắc đã làm lễ khánh thành.

Là sự kiện quan trọng trong lĩnh vực tôn giáo, lễ khánh thành trung tâm giáo dục có sự tham dự của tổng thống Trần Thủy Biển và bốn vị lãnh đạo tôn giáo nước ngoài.

Tuy Pháp sư Thánh Nghiêm mới đây phải vào bệnh viện vì lý do sức khỏe, nhưng vẫn có mặt trong buổi lễ này. Pháp sư Thánh Nghiêm sáng lập PCS vào năm 1989 và cống hiến đời mình vào việc xiển dương và truyền bá Phật giáo.

Những năm qua, Pháp sư Thánh Nghiêm đã đi thuyết pháp khắp cả Á châu, Âu châu, và Bắc Mỹ châu. Với tinh thần cởi mở đối với các tôn giáo bạn, Pháp sư Thánh Nghiêm đã được mời tham dự nhiều cuộc hội thảo và hội nghị tôn giáo quốc tế, như Hội nghị Hòa bình của các Lãnh đạo Tôn giáo Quốc tế lần thứ 11 năm 1997.

Pháp sư Thánh Nghiêm không chỉ được xem như là viên ngọc sống của Phật giáo thế giới, mà còn được công nhận là đã có công lớn trong việc phục hưng Phật giáo Trung Hoa, cả trong nước lẫn quốc tế.

Việc xây dựng trung tâm giáo dục, thể hiện nguyện vọng của PCS muốn chấn hưng Phật giáo bằng các chương trình giáo dục, tiếp cận với quần chúng, và phục vụ xã hội. Theo lời phát biểu của ban tổ chức, “PCS mở nhiều chương trình khác nhau để đáp ứng những nhu cầu về mặt tinh thần và giáo dục cho mọi người trong mọi hoàn cảnh sinh hoạt. Trong các chương trình này có Hội nghị Phật giáo Quốc tế, thảo luận và thuyết trình về sinh thái, các chương trình phúc lợi xã hội và các khóa Thiền tập”.

Lễ khánh thành chú trọng vào 4 việc chính là -  tĩnh lặng, tụng kinh, tẩy tịnh và an vị. Trong thời gian này, tất cả mọi người tham dự đều phải giữ im lặng, không nói chuyện để hồi hướng tất cả năng lực cho buổi lễ thiêng liêng này. Sau thời kinh là lễ tẩy tịnh đất đai trong khuôn viên và lễ an vị 6 tượng Phật tại trung tâm.

Chương trình giáo dục Phật giáo đa dạng gồm có các chức năng như chương trình nghiên cứu, hành thiền, và giáo dục. Ngoài ra viện còn có hội trường để tổ chức hội nghị quốc tế để dành cho các vị lãnh đạo tôn giáo nước ngoài.

Trong tương lai, trung tâm giáo dục sẽ mở những hoạt động có tính cách vui gia đình và  những lớp học tâm linh. Thông qua những hình thức đơn giản, các phương pháp thực tập thiền định và những cuộc triển lãm, PCS hy vọng quần chúng sẽ hiểu biết nhiều hơn và có cảm nhận sâu sắc hơn về Phật giáo.

Nguyễn Chính (dịch)
Theo China Post
[Tập san Pháp Luân - số 20, tr.94, 2005]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS