Kiệt tác

Typography

Người vẽ giai nhân của cõi nào/ Tơ trời điểm xuyết nét thanh tao

Người vẽ giai nhân của cõi nào
Tơ trời điểm xuyết nét thanh tao
Mắt môi e ấp lời hoa mộng
Đọng chút trăng và một chút sao.

Người vẽ giai nhân của kiếp nào
Mà nghe dĩ vãng bặt âm hao
Mà nghe thanh sắc bừng hương lửa
Gió gọi mây về thôi kiếp sau.
 
Ngàn trùng sóng nước vẽ giai nhân
Thuyền chở trăng đầy lướt cõi không
Bỏ lại bên kia bờ huyễn mộng
Mây ngàn hạt nội khách thong dong.

Quang Tuệ
[Tập san Pháp Luân - số 3, tr.]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS