Ngày ấy

Typography

Ngày ấy tôi cùng em/ Từng bước từng bước chân

Ngày Ấy
Ngày ấy tôi cùng em
Từng bước từng bước chân
Dẫm nát hương đồng nội          
Lối về miền quê xa.
 
Ngày ấy lại gặp em
Ngát hương hoa học trò
Khung trời đầy ước vọng
Bức họa kỷ niệm mơ.
 
Ngày ấy tôi là em
Tung tăng miền khói lạ
Tuy hai hòa một thể
Tuy một chẳng là hai.
 
Ngày ấy em và tôi
Không còn trên trần thế
Nương dâu hóa bãi bể
An hiện kiếp phù sinh.
Ngày ấy…

Tuệ Giác
[Tập san Pháp Luân - số 3, tr.]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS